Jackie Jonathan

State of Espírito Santo, Brazil

Rubens Schunck 39 km 비행을 했습니다 @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta
Thiago Maia 16 km 비행을 했습니다 @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta
Thiago Maia 11 km 비행을 했습니다 @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta
Thiago Maia 19 km 비행을 했습니다 @ Alfredo Chaves-ES - Cachoeira Alta

비행 분석

뉴스