René Dekker 6 km 비행을 했습니다 @ Newcastle Beach
René Dekker 123 km 비행을 했습니다 @ Col Rodella (Campitello)
René Dekker 40 km 비행을 했습니다 @ Embergeralm 1 - Greifenburg
René Dekker 83 km 비행을 했습니다